Published on 2-08-2019

Dag 2 van de rally: Weg kwijt. Team Muppet Midlife Crisis to the rescue. Hun volgen tot de DPRDG.

1330u geen kaart hier van de organisatie . Flikkers. In 2016 wel.

1400u - bij de launch naar de dnb DJ booth heeft Bas al zijn eerste meelworm op. Lunchen op de tribune naast Cool Earth tegenover het casino. Twee stortbuien, een Koreaans rally team en de Italiaanse broer van Pablo (renault4, italianen) later ambassadeur van Turkmenistan (Cathy 2.0) gaf een uitgebreide speech. Wij vooraan en ook Mongoolse muziek en keelklanken gehoord en van genoten. Ik ga nu lekker poepen op een dixie terwijl ik de blog bijwerk. Verder hebben we bijgepraat met het Zweedse team dat ons bezocht. Mongools gegeten, live bands gezien en zijn we hard gegaan in de rave cave. Na de vuurshow, veel vonken en jongleren met fakkels, zijn we gaan slapen. Prima nachtje

Dag 3: Vroege douche, die er niet echt was. Brits ontbijt. NEO naar de klote, iets verkeerds gegeten.

logo CE

Nou wat een start om 12uur! NEO op haar troon in de achterklep en knallen maar met de go-pro en het confetti kanon! Prima rit, bij de Pools-Oekrainsche grens een ander rally team tegengekomen. Twee Amerikanen en twee serven. Hillbillyhotties, een Oekraïner heeft nog geduwd en eentje heeft met handen en voeten uitgelegd dat Pablo een held is en dat we welkom zijn in Oekraïne!

Dag 4: Wakker worden naast een vrachtwagen op de parkeerplaats van een tank station. Vochtig weer- veel naaktslakken op de grond. Alles inpakken en weer gaan. Lange dag vandaag. We hebben Kiev niet gehaald wat we wel hadden gemoeten, dus we lopen achter op schema. Vandaag zou de final destination Volgograd moeten zijn.. maar het gaat niet best en we verwachten dat de grens met Rusland lang gaat duren. Oekraïne is een mooi land. Om de 10 meter een tank station. Bijzonder. Warm hier en een beetje klam. Veel Ladas - as far as the eye can see. NEO voelt zich wat beter. Bollo voelt zich warm en vies. De benzineprijzen worden hier live geüpdate! Bijna nergens zijn er borden met snelheid. Dat moet je blijkbaar dus gewoon snappen en weten. Woooh, bij Staryi opeens een vierbaanse snelweg. Hiervoor was er alleen maar een tweebaansweg met weinig belijning en veel oneffenheden. Pablo kan weer harder dan 80! Hmm, het was weer van korte duur - 5km...

Zoals al verteld staat Oekraïne vol met benzinestations. Toch hebben we niet vóór Kiev even getankt en de weg gevraagd. Met Pablo de stad doorcruisen was leuk maar ook wel een beetje onhandig want de E93 en de M4 waren ineens verdwenen. Toch uiteindelijk weer wat grote wegen te pakken en bij een tankstation de weg gevraagd. Na bij nog een tankstation op een kaartje gekeken te hebben, pakken we de M3, die veranderde in de M20 en hoppa via Charkiv dan maar Rusland in! Hopelijk geen Krim gedoe en onrust of dat die dicht is in de avond in het land van de Zonnebloem en blauwe lucht! Charkiv is ook een grote jongen. Maar het oplettende oog van NEO zorgt ervoor dat we keurig op de borden (die er niet zijn) richting Belgorod rijden, de Russische grensplaats. Waar hopelijk geen oorlog of een kernramp is uitgebroken... wel erg veel bliksem en er is geen kip op de weg... Spannend, maar we blijven stug bloggen.

Current whereabouts

logo CE

Benieuwd waar we zijn? Zie hierboven! (Wondering where we are? Check out the link above!)

------------------------------

(For our international readers)

Dag 2 of the rally: Lost our way. Team Muppet Midlife Crisis to the rescue. We followed them up to the DPRDG.

13:30 No map here from the organisation. Wankers. In 2016 they put up a map.

14:00 - At the launch to the dnb DJ booth and Bas has already had his first mealworm. Lunch on seats next to Cool Earth opposite the casino. Two rainshowers, a Korean rallyteam and the Italian brother of Pable (Renault 4 - Italians) later, the ambassador of Turkmenistan (Cathy 2.0) gave an extensive speech. We were at the front where there was Mongolian music and were in awe at their throaty singing. I will go and take a dump now on a dixie while I update the blog. In other news, we also chatted with the Swedish team who came to visit us during day One. We ate Mongolian food, saw live bands and we went full throttle in the rave cave. After the fireshow, lots of sparks and juggling with torches, we headed to bed. Pretty good night

Day 3: Early shower, which was made harder because there wasn't really a shower. British breakfast. NEO is in a bad way, she ate something that really didn't agree with her...

What a start when the clock struck 12:00! NEO on her throne in the back and going crazy with the Go-Pro and our confetti-cannon! Had a good journey, met another team near the Polish-Ukrainian border. Two Americans and two Serbs. Hillbillyhotties, a Ukrainian guy gave us a push and one explained in extensive sign language that Pablo is a hero and welcome to the Ukraine!

Day 4: Woke up next to a lorry in the parking lot of a petrol station. Humid today - many snails on the ground. Time to load everything up and hit the road. Long day today.

We didn't get to Kiev, which we should have today, so we're behind on our schedule. Today the Final Destination was supposed to be Volgograd.... but it isn't going great and we expect the border and getting into Russia will take a long time. Ukraine is a beautiful country. A petrol station every 10 meters. Incredible. It's warm here and a bit humid. Lots of Ladas - as far as the eye can see. NEO is feeling a bit better now. Bollo feels warm and dirty. The petrol prices are updated live here! There's hardly any signs anywhere with speed limits. Apparently drivers are just expected to already know this vital information... Woooh near Staryi suddenly a four-lane motorway. Before this there was a two-lane road with little care for the lines and lots of bumps. Time for Pablo to go over 80 again! Hmm...it didn't last long - 5km...

As mentioned before, Ukraine is full of petrol stations. Still, we didn't think to top up our petrol before Kiev and maybe ask for directions. Cruising through town with Pablo had its moments, but it was also a little strange because suddenly the E93 and the M4 were nowhere to be seen. We did finally find some major roads again and at one of the many petrol stations we asked for directions. After also briefly checking out the maps at the petrol station, we took the M3, which changed into the M20 and hoppa via Charkiv right on into Russia! Hopefully there's no Crim things happening or unrest or a closed border, as it's getting late in the land Blue Skies and Sunflowers! Charkiv is quite a big fella. But NEO's watchful gaze easily guides us along the (non-existent) signs in the direction of Belgorod, at the Russian border. Hopefully there's no wars or nuclear disasters happening right now...there's an awful lot of lightning and the roads and motorways are deserted. Exciting, we shall keep blogging!